kompleksowa realizacja inwestycji

Jesteśmy Spółką budowlaną specjalizującą się w Generalnym Wykonawstwie inwestycji budowlanych. Zapewniamy kompleksowe prowadzenie procesu budowlanego :

  • kosztorysowanie
  • przygotowania placu budowy
  • kompleksową realizację procesu budowlanego i nadzór nad jego przebiegiem
  • odbiór końcowy
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

We współpracy z podwykonawcami podejmujemy się realizacji wszystkich robót budowlanych niezbędnych do ukończenia inwestycji i wywiązania się z warunków umowy. Koordynujemy działania w czasie procesu budowlanego oraz kontrolujemy terminowość i należyte pod względem jakości wykonanie wszystkich realizowanych robót. Analizujemy dokumentację projektową pod względem alternatywnych rozwiązań z zachowaniem najwyższej jakości oraz możliwość wprowadzenia zmian projektowych we współpracy z Projektantem i Inwestorem.

Gwarantujemy bezpieczne warunki pracy na każdym etapie realizacji inwestycji. Podejmujemy się zadań inwestycyjnych polegających na budowie od podstaw, adaptacjach oraz rozbudowach i przebudowach obiektów budowlanych. Specjalizujemy się również w rozbudowach obiektów podczas czynnego ich funkcjonowania zapewniając stałą ich pracę. Współpracujemy z grupą stałych partnerów i dostawców, dzięki czemu nasze usługi są zawsze na wysokim poziomie.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej