« powrót
Centrum Aktywności Lokalnej i Środowiskowy <br> Dom Samopomocy dla Gminy Goleniów
Termin realizacji: 09.2017r. – 05.2018r.
Wartość kontraktu: 5 973 885,24 zł brutto
Kubatura: 6 267,0 m3
Powierzchnia:

Powierzchnia całkowita : 1 832,0 m2
Powierzchnia użytkowa : 1 832,0 m2
Powierzchnia zabudowy : 545,0 m2

Inwestor: Gmina Goleniów
Kontrakt:

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Zakres prac:

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku, budowa jednego szybu windowego, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych i przyłączy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej