« powrót
Hale magazynowe i budynki socjalne <br> dla ZWIK w Szczecinie
Termin realizacji: 08.2017r. – 02.2019r.
Wartość kontraktu: 4 730 936,74 zł brutto
Kubatura: 6 607,0 m3
Powierzchnia:

Powierzchnia całkowita łącznie : 1 173,7 m2
Powierzchnia użytkowa łącznie: 1 173,7 m2
Powierzchnia zabudowy łącznie: 1 091,2 m2

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kontrakt:

Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie

Zakres prac:

Budowa zaplecza techniczno-magazynowego polegająca na budowie czterech obiektów : magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, robotami palowymi (kolumny CMC) oraz zagospodarowaniem terenu.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej