01
Inwestor
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO MIĘDZYZDROJE
Kontrakt

Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewid.188/10 ob.19, m. Międzyzdroje – ETAP II

Wartość kontraktu:
3 743 439,17 zł brutto
Termin realizacji:
16.03.2018r. – 30.09.2019r.
Powierzchnia:

Powierzchnia całkowita łącznie : 602,00 m2
Powierzchnia użytkowa łącznie : 602,00 m2
Powierzchnia zabudowy łącznie : 213,90 m2

Kubatura:
2 468,00 m3
Zakres prac:

Roboty budowlane związane z remontem istniejącej części biura Nadleśnictwa Międzyzdroje oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu działki.

02
Inwestor
Gmina Goleniów
Kontrakt

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku na Centrum Aktywności Lokalnej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Wartość kontraktu:
5 973 885,24 zł brutto
Termin realizacji:
09.2017r. – 05.2018r.
Powierzchnia:

Powierzchnia całkowita : 1 832,0 m2
Powierzchnia użytkowa : 1 832,0 m2
Powierzchnia zabudowy : 545,0 m2

Kubatura:
6 267,0 m3
Zakres prac:

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku, budowa jednego szybu windowego, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych i przyłączy wraz z zagospodarowaniem terenu.

03
Inwestor
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kontrakt

Budowa zaplecza techniczno-magazynowego: magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, place składowe, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi przy ul. 1 Maja 37, działka nr 8/3 z obrębu 3207 w Szczecinie

Wartość kontraktu:
4 730 936,74 zł brutto
Termin realizacji:
08.2017r. – 02.2019r.
Powierzchnia:

Powierzchnia całkowita łącznie : 1 173,7 m2
Powierzchnia użytkowa łącznie: 1 173,7 m2
Powierzchnia zabudowy łącznie: 1 091,2 m2

Kubatura:
6 607,0 m3
Zakres prac:

Budowa zaplecza techniczno-magazynowego polegająca na budowie czterech obiektów : magazyn główny, magazyn pomocniczy, wiata magazynowa, waga samochodowa wraz z urządzeniami budowlanymi, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, robotami palowymi (kolumny CMC) oraz zagospodarowaniem terenu.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej